Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Sociaal Investeringsfonds

SOiF nv-vso wil dat beloftevolle sociale ondernemers de best mogelijke ondersteuning krijgen om welvaartscreatie te realiseren. SOIF hecht bijzonder belang aan de tewerkstelling van kansengroepen en het meten van maatschappelijke impact.

Wat is SOiF?

De aandeelhouders van SOIF zijn De Punt, Van de Velde, Nidus, Hefboom, Groep Dhaenens, Square Group, Trividend, Wim Beazar, Henri de Hemptinne, Guido Beazar, Piet Callens en Antoine Schockaert.

SOIF is een open investeringsfonds zonder een sectorspecifieke focus. Via het statuut van nv-vso benadrukt SOIF ook haar eigen sociale doelstellingen.

Wat doet SOiF?

SOIF biedt risicokapitaal en kwalitatieve ondersteuning om de succesratio van sociale ondernemers te verhogen. SOIF is er van overtuigd dat financieel, sociaal en ecologisch rendement hand in hand kunnen gaan.

Als er tot een kapitaalsparticipatie wordt overgegaan, zal er namens SOIF mogelijks een ervaren ondernemer in de raad van bestuur zetelen. Deze vervult een peterschapfunctie en brengt naast risicokapitaal ook uitgebreide expertise en netwerken in de sociale onderneming binnen.